KVALITETPOLICY

Vi följer kvalitetssystem ISO 9001

MILJÖPOLICY:

Vi är ett litet företag som arbetar med inköpta material som förädlas. Materialen är i sig testade och uppfyller EU ecolabel, eller annan miljöcertifiering. Vi bearbetar materialen mekaniskt i form av tillskärning och sömnad vilket i sig ger liten miljöpåverkan.

Vi minimerar spill bl,a genom att optimera tillskärning via datorinläsning av mallar. Vi följer med intresse de nya EU direktiven om återvinning av tyger som ska föra oss närmare en cirkulär ekonomi och som vi vill bli en del av.  Krasst är textilindustrin en av de mest kemikalier intensiva industrierna och kan spillet bli nytt tyg så är det ett stort steg i rätt riktning. Och detta gäller också det tyget som kasseras vid omtapetsering.

Vi försöker att minska företagets energiförbrukning som till stor del är uppvärmningskostnad av lokaler och transporter med bil. Gällande transporter så optimeras/minskar resrutter när så är möjligt vilket både minskar miljöpåverkan som kostnader för transporten.